Renovace parku - Jičín 2009

   
   
     
   
 




Čištění a doplnění chybějících kamenů opuka- Bílkova vila Praha

                  
    

                  
      
  




Rekonstrukce ohradní zdi - Chotěboř 2010

 
 
 




Rekonstrukce zdí- Jičín 2012


      
       
 
           
 



 





Čištění schodů žula a podlah teraco Praha 2012

před čištěním

  
 
 
 
 
 


po čištění

        

    




Čištění žulových schodů od barvy a čištění podezdívky domu

                        
     





Další etapa výstavby řádkového zdiva z pískovce Jičín 2013